Pasienthåndtering - Forflytning av overvektige pasienter

Pasienthåndtering - Heavy duty

Ferno Norden Norway har jobbet tett med våre kunder i 40 år med problemstillinger knyttet til sikkerhet, bevegelse, evakuering og helsetjenester. Utstyret vårt brukes daglig i bedrifter med høye krav, som Pasienthåndtering – Heavy Duty ambulansepleie, beredskapstjenester, politi og væpnede styrker. Vi får stadig flere spørsmål om produkter og råd om hvordan du kan flytte sterkt overvektige pasientene på en så ergonomisk måte som mulig. Utstyret som presenteres her er tilpasset de krav som er satt for å flytte de tyngre pasientene,- bariatriske pasienter spesielt i prehospitalet miljø der situasjonene kan variere sterkt. Du finner madrasser, glidelaken, glidebord og mye mer, men også stretcher og kurv / redningsbrett som passer for effektiv og ergonomisk forflytning av kraftig overvektige pasienter eller såkalte "Heavy duty".

Pasienthåndtering. Ferno Norden

Utstyr for overføring av sterkt overvektige pasienter

Overføring av sterkt overvektige pasienter

Våre produkter for overføring / flytting av tunge pasienter er alle designet for å gi en trygg og ergonomisk forflytning.

Våre madrasser og bærelaken er spesielt behandlet for å gi så gunstig glidefunksjon som mulig for å muliggjøre forflytning ved å trekke pasienten langs bakken, men også ned trappene i stedet for å løfte pasienten. Vårt glidebrett Ferno model XL passer godt til større pasienter og forflytning av tunge pasienter i begrensede rom. Du kan lese mer om Minitranz evakueringsmadrass som også har "glidemateriale" på undersiden for å lette forflytningen.

 

Pasienthåndtering. Ferno Norden

Utstyr for overføring av sterkt overvektige pasienter

Bevegelsesbegrensing av sterkt overvektige pasienter

Våre systemer for bevegelsesbegrensning av tunge pasienter er verdensledende. EasyFix Plus-vakuummadrass, sammen med "Step by Step", gir fleksibilitet i forskjellige forhold som trauma, bevisstløshet og frakturer og gjør deg i stand til å flytte tunge pasienter uten å måtte løfte unødvendig. Les mer om vår båre Ferno POWERX 400 KG, Scoop EXL eller vår fleksible multimover Arctic SAANA som gir en smidig forflytning samtidig som pasienten beskyttes mot nedkjøling.

Ferno Norden kan bevegelsesbegrensning av tunge mennesker.

 

Pasienttransport. Ferno Norden

Produkter for bevegelsesbegrensing av sterkt overvektige pasienter

Cookiescript_new