Pasienthåndtering - Forflytning av overvektige pasienter

Pasienthåndtering - bariatriske pasienter

Ferno Norden Norway har jobbet tett med våre kunder i 40 år med problemstillinger knyttet til sikkerhet, bevegelse, evakuering og helsetjenester. Våre produkter daglig i bedrifter med høye krav, som pasienthåndtering i ambulansetjenesten, beredskapstjenester, politi og væpnede styrker. Vi får stadig flere spørsmål om produkter og råd om hvordan du kan flytte sterkt overvektige pasientene på en så ergonomisk måte som mulig. Utstyret som presenteres her er tilpasset de krav som er satt for å flytte de tyngre pasientene, - bariatriske pasienter spesielt i prehospitalt miljø der situasjonene og omstendighetene kan variere sterkt. Du finner madrasser, glidelaken, glidebord og mye mer, men også redningsbårer og imobiliseringsprodukter tatt fram nettopp for forflytning/evakuering av de bariatriske/sterkt overvektige pasientene. 

Kontakt oss for personlig hjelp!

 

Pasienthåndtering. Ferno Norden

Utstyr for overføring av sterkt overvektige pasienter

Forflytning av sterkt overvektige pasienter og brukere

Våre produkter for forflytning/evakuering av bariatriske pasienter er alle designet for å gi en trygg og ergonomisk forflytning. Like viktig som sikkerhet og komfort for pasienten, mener vi det er at hjelpemidlene vil tilbyr ivaretar ergonomi og HMS for den eller de som hjelper.

Våre madrasser og bærelaken er spesielt behandlet for å gi så gunstig glidefunksjon som mulig for å muliggjøre forflytning ved å trekke pasienten langs bakken, men også ned trappene i stedet for å løfte pasienten. Våre produkter ment for bariatriske pasienter tar også hensyn til at det kan være lite plass å jobbe på, og særlig vårt forflytningsbrett (F673) er svært gunstig for forflytning mellom for eksempel båre og seng. Et annet svært aktuelt produkt er Minitranz (GE70050), som ved hjelp av flere håndtak og glidemateriale på undersiden, virkelig forenkler forflytning.

 

Pasienthåndtering. Ferno Norden

Utstyr for forflytning av sterkt overvektige pasienter

Bevegelsesbegrensing av sterkt overvektige pasienter

Våre systemer for bevegelsesbegrensning av tunge pasienter er verdensledende. EasyFix Plus-vakummadrass, sammen med "Step by Step", som er vår briljante løsning på å skli - og ikke løfte,  gir fleksibilitet i forskjellige forhold som traumer, bevisstløshet og frakturer og gjør deg i stand til å flytte tunge pasienter uten å måtte løfte unødvendig. Les mer om vår elektriske båre Ferno POWERX 400 KG, Scoop EXL som utvider din Scoopbåre eller vår fleksible multimover Arctic SAANA som gir en smidig forflytning samtidig som pasienten beskyttes mot nedkjøling.

Ferno Norden KAN bevegelsesbegrensning av bariatriske pasienter og brukere.

 

Pasienttransport. Ferno Norden

Produkter for bevegelsesbegrensing av sterkt overvektige pasienter

Cookiescript_new