Stop the Bleed - Stopp blødningen - blødningskontroll

Stop the Bleed (Stopp blødningen), er et konsept der intensjonen er å styrke samfunnets beredskap, skoler, bedrifter og privatpersoner ved å utdanne mennesker til å yte kvalifisert hjelp ved massiv blødning. Blødningskontroll er et livreddende førstehjelpstiltak.
Prosjekter pågår basert på Stop the Bleed-konseptet:

“Encourage bystanders to become trained, equipped, and empowered to help in a bleeding emergency before professional help arrives”

I dag er det en selvfølge for de fleste å ha kunnskap om og kunne starte HLR (hjerte-lunge-redning) ved hjertestans fordi vi vet at tid er en kritisk faktor.

På samme måte ser vi en økende bevissthet over hele verden i dag om at vi på samme måte må øke kunnskapen og tilgangen til utstyr for alvorlig blødning. Alle som står rett ved en nødsituasjon kan utgjøre en stor forskjell!

Oppsummert har dette prosjektet som mål å øke kunnskapen om utfordringene som lekfolk kan møte i situasjoner der livstruende skader kan oppstå og hvordan vanlige mennesker kan stoppe massive blødninger.
Ferno Norden har mange års erfaring på området – «Stop the Bleed» for profesjonelle brukere og har her på siden samlet relevante produkter som har høy kvalitet og bevist funksjon som fellesnevner. Vi har delt siden inn i seksjoner angående bandasjer, vesker og tilbehør. Utgangspunktet for blødningskontroll er rette produkter – her hos oss hos Ferno Norden kan du være trygg på at produktene er godt egnet til å hjelpe, så enkelt og funksjonelt som overhodet mulig.

Denne typen utstyr er kanskje ukjent for mange, men vi ser allerede nå at dette er like opplagt i andre land som å utstyre virksomheten med en hjertestarter. Sverige har allerede kommet langt i arbeidet med å spre både kompetanse og rett utstyr. dag.
Spør gjerne om hvilken type utstyr som kan være egnet for din virksomhet.

Kontakt oss for personlig hjelp!

 

 

Førstehjelpsveske. Ferno Norden

 

Stop the bleed (STB) – treningsprodukter

Stop the Bleed (stopp blødningen) forbinding kompresjon

 

Stop the Bleed (stopp blødningen) vesker  

 

 

Stop the Bleed (stopp blødningen) tilbehør 

 

Cookiescript_new