Sport og idrett

Vi i Ferno Norden har i over 40 år samarbeidet tett med våre kunder i Norden om spørsmål knyttet til sikkerhet, evakuering og medisinsk utstyr. Vårt utstyr brukes daglig i operasjoner med høye krav, for eksempel i ambulansetjeneste, brann- og redningstjeneste, politi, frivillige redningsorganisasjoner og i Forsvaret.

I idretten er førstehjelp for mange ofte knyttet til et enkelt førstehjelpsskrin eller koffert, men det er så mye viktigere enn det. Mange alvorlige situasjoner har vist at den første innsatsen av de nærmeste kan være direkte livsendrende. Dette gjelder alt fra HLR til livstruende blødning eller andre akutte skader. Kunnskapen om dette betyr at man bør planlegge for en rask respons. Hvis du arbeider med aktiviteter som inkluderer svømming og annen sportspraksis og hvor mange besøkende regelmessig samles, vet du at ulykker skjer med jevne mellomrom, og derfor er det viktig å være forberedt på riktig måte.

I det lokale arbeidsmiljøet og handlingsplaner for beredskap kan det være vanskelig å vurdere nivået og bredden av førstehjelpsprodukter å velge for beredskapen. Det kan være alt fra enkle idrettsskader som forstuinger og kutt til mistenkte nakke- og ryggskader, vannredning og hypotermi. Vi har utviklet fleksible førstehjelpsenheter som både kan monteres på veggen og raskt benyttes når det er nødvendig. Alle enheter kan skreddersys basert på din virksomhet, og vi har også ferdigpakkede førstehjelpsbagger til for eksempel kampsport.

For å se hele vårt utvalg, vennligst se produkter og akutt medisinsk utstyr. Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål om hvilket utstyr som kan være mest egnet for din bedrift.

 

Vårdboenden

Førstehjelpsprodukter 

 

Pågående livstruende vold PLIVO


Dessverre har PLIVO eller «Pågående livstruende vold» blitt et konsept som stiller helt andre krav til samfunnet som helhet. Risikoanalyser viser økende vold og terrortrusler og at offentlige helse tjenester, både kommunehelsetjeneste, men også andre helsevirksomheter kommer til å oppleve en forventning av må være forberedt på traumer.

PLIVO håndteres av nødetatene. Men ofte vil det kunne gå noe tid før de er på plass. Derfor vil det å ha en akuttveske ferdigpakket for mer alvorlig blødning og skader kan være helt livsendrende å ha tilgang til, og kunne bruke i tiden frem til profesjonell hjelp kommer.
«Stop The Bleed» er et internasjonalt treningsprogram for å øke offentlig bevissthet om hvordan man kan stoppe akutt blødning. Denne typen utstyr og handlinger kan føles overveldende for mange, men vi ser at det allerede er like åpenbart i andre land som å utstyre sin virksomhet med en hjertestarter. Norge har allerede startet arbeidet på nasjonalt nivå for å bevege seg i samme retning.
Ferno Norden selger kvalitetsprodukter for evakuering og ferdigpakkede akuttvesker med utstyr for blødningskontroll i en PLIVO hendelse

PLIVO utstyr

Evakuering

Mange forbinder evakuering med brann. Men det kan også være avgjørende å kunne flytte en syk eller skadet person trygt bort fra et kaldt eller vått miljø og ikke minst iblant mange mennesker mens du venter på profesjonell medisinsk behandling. Både av personvernhensyn og ikke minst for å starte en adekvat førstehjelspbehandling. Krav og forventninger til virksomheter øker stadig, og det å ha en handlingsplan for den dagen ulykken er ute – vil hjelpe virksomheten din med å mestre situasjonen, og trygge merkevaren DIN.

Mange lokaler er veldig godt gjennomtenkt når det gjelder tilgjengelighet, men ofte kan det være lite planlagt for å skaffe plass til diskresjon. Kan alle, inkludert de med nedsatt funksjonsevne, komme seg ut av lokalene dine raskt selv om heisen slutter å fungere eller ikke skal brukes.
DA har du lyktes!

Kontakt os for personlig hjelp!

 

Førstehjelpsveske. Ferno Norden

Evakueringsutstyr. 

 

Vann redning

Selvfølgelig øker det å ha en aktivitet knyttet til aktivitet i vann også risikoen for skade, og dermed behov for redning i vann. Bare å få en person ut av vannet kan være en utfordring, uten det rette utstyret. Hvis du også mistenker en skade etter for eksempel dykking, er det ytterligere krav til håndtering.

Ferno Norden jobber daglig med utstyr som brukes i ambulanse- og beredskapstjenester der denne typen ulykker og skader håndteres. Immobilisering for å sikre nakke og rygg i tillegg til å unngå nedkjøling gjør at det stilles høye krav til funksjon og tilgjengelighet i utstyret som skal kunne benyttes. Vi har også HMS for dine ansatte eller kollegaer på agendaen – kombinasjonen av disse er bare en av løsningene du finner hos oss. Trenger du mere kunnskap om livredning i bade- og svømmeanlegg, se her.

Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål om hvilket utstyr som kan være mest egnet for din bedrift.

Kontakt os for personlig hjelp!

 

Førstehjelpsveske. Ferno Norden

Produkter for vann redning. 

 

Cookiescript_new