Redning fra trange steder

Redning fra trange steder/USAR redning (confined spaces)

Redning i trange rom, eller confined spaces, kan ofte være i utsatte omgivelser og krever utstyr som ikke tar mye plass, og blir ofte sett i sammenheng med USAR (urban search and rescue) som er uttrykket som brukes når det er snakk om lokalisering og redning av mennesker i sammenraste bygninger.

Det er også mange som jobber i miljøer hvor det å få inn vanlig redningsprodukter vil være vanskelig, som for eksempel anleggsarbeidere som jobber i dype grøfter, arbeid i kum og ikke minst i maritime tankanlegg. Det er også plasser hvor det ikke er åpenbart om man skal senke folk ned eller løfte de opp som en avgjørende del av redningsoperasjonen.

Arbeidsgiver har et ansvar for å sørge for planverk rundt dette. Og viktigheten av å ha en god plan for redning og evakuering i tilfelle akutt personskade eller sykdom er åpenbar. En viktig del av planen, er å ha hensiktsmessig rednings- og førstehjelpsutstyr for den konkrete jobben som gjøres. Da blir det viktig å stille seg noen spørsmål:

- Er redningen tidskritisk. 
- Er det mulig å benytte konvensjonelt redningsutstyr?
- Skal det gjøres evakuering/redning horisontalt eller vertikalt?
- Hvordan får vi nødvendig utstyr til den som har hatt en ulykke?

Dette er vanlige spørsmål som må diskuteres før du tar produktvalg.
Nedenfor har vi listet opp de vanligste produktene som vi ser aktuelle for redning i trange rom eller hvor det generelt er vanskelige å få tilgang.

Ikke nøl med å kontakte oss hvis du ønsker råd om disse produktene, eller har spørsmål om løsninger.

Kontakt oss for personlig hjelp!

 

Räddning i slutna utrymmen. Ferno Norden

Produkter for redning i trange rom

Cookiescript_new