Redning fra trange steder

Redning fra trange steder (confined spaces)

Redning i trange rom, eller confined spaces, kan ofte være i utsatte omgivelser og krever utstyr som ikke tar mye plass, men som likevel utfører oppgaven.
Hva definerer et lukket rom?

Vi definerer det som "Lukket plass er ment et rom der det på grunn av utilstrekkelig ventilasjon kan dannes farlig atmosfære og hvor det er vanskelig å komme inn og ut."

Hvis det gjelder en arbeidsplass, er det klare lover og forskrifter som stiller krav til arbeidsplassens utforming, ventilasjon, risikovurderinger og utstyr, etc.

En del av dette arbeidet er å ha en plan for redning og evakuering i tilfelle akutt personskade eller sykdom. Her er det viktig å ha en utarbeidet plan og utstyr på plass som kan håndtere oppgaven. Valg av utstyr styres av forholdene i miljøet.

- Er det mulig å lage vertikale eller horisontale heiser?
- Må du sikre personens nakke og rygg?
- Må evakueringen gjøres gjennom mangler?

Dette er vanlige spørsmål som må diskuteres før du tar produktvalg.

Nedenfor har vi listet opp de vanligste produktene som er koblet til redning i trange rom eller hvor det generelt er vanskelige å få tilgang.

Ikke nøl med å kontakte oss hvis du ønsker råd om disse produktene.

Räddning i slutna utrymmen. Ferno Norden

Produkter for redning i trange rom

Cookiescript_new