Fjällräddning och räddningsarbete

Fjällräddning och räddningsarbete

Fjällräddning och räddningsarbete i otillgängliga miljöer ställer höga krav på personal och utrustning.
I Sverige är det polisen som bedömer att en räddningsinsats skall genomföras och fjällräddarnas arbete lyder under lagen om skydd mot olyckor. Det är idag den lokala polisen som beslutar vem som skall bli fjällräddare i samråd med fjällräddningsenheten. Utbildning till fjällräddare sker i tre steg med grundutbildning i första hjälpen (LABC), snö och lavinkunskap samt sjukdomskännedom, symtom och frakturer samt användning av karta, kompass, GPS och radiokommunikation.
FernoNorden är en global aktör med produkter speciellt framtagna för räddningsinsatser i alpin miljö och evakueringsutrustning som bårar, vinschar bi- och tripoder mm i svårtillgängliga miljöer som grottor, brunnar mm.
I Norden såväl som i franska och italienska alperna används i stor utsträckning just Ferno-produkter av fjällräddare och professionella alpinister och klättrare vid räddningsinsatser och expeditioner. Enkelt uttryckt är Ferno Nordens utrustning till fjällräddning och räddningsarbete anpassat "For any Mission in any Condition".

Kontakt oss for personlig hjelp!

Fjällräddning och räddningsarbete. Ferno Norden

Produkter för fjällräddning och räddningsarbete

Fjällräddning och evakuering i trånga miljöer

För fjällräddning och evakuering i trånga miljöer så har Ferno internationellt egentillverkade produkter speciellt framtagna för räddningsinsatser i alpin miljö och trånga utrymmen. Vi arbetar idag med ambulans, polis, militär, räddningstjänst och industri och tillhandahåller kvaltetsutrustning speciellt framtagen för att tåla tuffa miljöer med bibehållen funktion. Om du letar efter exempelvis bipod, tripod, karbinhakar, räddningsbår, vinschar eller annan utrustning för räddningsinsatser i alpin miljö eller trånga utrymmen så se vidare bland våra produkter här eller kontakta oss på FernoNorden så berättar vi mer.
Vi kan fjällräddning och evakuering i trånga miljöer.

 

Fjällräddning och evakueringsutrustning. Ferno Norden

Fjällräddning och evakueringsutrustning

Räddningsarbete på skidanläggningar

Ferno Norden har utrustning för fjällräddning och evakuering som används världen över av skidpatruller och kommersiella skidanläggningar för slalom, störtlopp och snowboard. (Splintar,bårar mm. Beskriv funktioner). Vill du läsa mer om SLAO:s ( Svenska Skidanläggningars Organisation) arbete med utbildning för skidpatrull med säkerhetsarbete, skadeförebyggande åtgärder samt omhändertagande av alla typer av olycksfall i en skidanläggning kan du läsa mer här.
Du hittar en del produkter på denna sidan men hör av dig till oss om det är något du saknar eller vill veta mer om så hjälper vi gärna dig som jobbar med räddningsarbete på skidanläggningar. 

 

Räddningsarbete på skidanläggningar. Ferno Norden

Produkter för räddningsarbete på skidanläggningar

Cookiescript_new