Fjellredning og redningsarbeid

Fjellredning og redningsarbeid

Fjellredning og redningsarbeid i ulendt terreng og ekstreme miljøer stiller høye krav til både personell og utstyr. I Norge er det flere som gjør den type redning; Brannvesen, frivillige organisasjoner, industrivern, helsepersonell, skipatruljer og alpine fjellredningsgrupper, Forsvaret, Norsk Folkehjelp, Røde Kors mm. Det er innen disse etater hvor premisser settes for utdanningsnivå. Grunnleggende akuttmedisin i forskjellige nivåer fra basic til avansert kunnskap innen nødvendige felter som f. eks sykdomslære, fjellmedisin, symptomer, farmakologi og frakturer. I tillegg er det hvordan bruke kart, kompass, GPS og radiokommunikasjon. Ferno Norden er en del av et globalt nettverk hos Ferno International. Produktene er rettet mot det prehospitale miljøet, både innen ambulanse, offshore, skip, industrivern, frivillige organisasjoner, forsvaret, politi, brann- og redningsetater, fjellredning, skipatruljer i alpinanlegg mm. Fellesnevneren er tilgjengelig, enkelt og sikkert utstyr som fungerer godt i både ekstreme og mindre ekstreme redningsoppdrag.

 

Fjellredning og redningsarbeid. Ferno Norden

Produkter for fjellredning og redning

Fjellredning og hypotermi (nedkjøling)

Arbeid med redning i utilgjengelig terreng stiller høye krav til effektive hypotermiprodukter da oppdraget ofte innebærer redning av nedkjølte personer og kan innebære lengre transport.
Ferno Norden jobber i dag med utstyr som brukes daglig av profesjonelle operatører som nødetater, politi, ambulanse og forsvarsstyrker. Variasjonen i produktene lar deg finne utstyr til både det enkle oppdraget og det mer avanserte der produktene kan kombineres med redningsbåre eller annet utstyr.
Mild hypotermi, (kjernetemperatur på 32-35 grader C).
I denne modusen er du frossen og har økte hjerte- og luftveisrater. Du blir apatisk og har vanskelig for å ta kloke avgjørelser.
I denne situasjonen er vanligvis passiv oppvarming, varm drikke og ernæring i en eller annen form tilstrekkelig.
Moderat hypotermi, (kjernetemperatur på 28-32 grader C), påvirker nå kroppen kraftigere. Pusten blir overfladisk. Hjertet slår saktere, kulden kjøler ned og personen nærmer seg bevisstløshet. Situasjonen er akutt og medisinsk behandling er akutt nødvendig. I denne situasjonen er en del av behandlingen å tilføre ekstern varme.
I alle friluftsaktiviteter bør du ha en plan for hvordan du skal gå frem i tilfelle en skade eller ulykke der en person forblir stille i en lengre periode.

Spør om du vil ha råd om hvilken type utstyr som kan passe til din virksomhet.

 

Fjellredning og evakueringsutstyr. Ferno Norden

Fjellredning og hypotermiprodukter

Redningsarbeid i skianlegg

Vi samarbeider med ALF (Alpinanleggenes landsforening) med å tilby Ferno utstyr som brukes i hele verden der det er skipatruljer og alpinanlegg. Utstyr som vakuumsplinter, redningsbårer av forskjellige typer, akuttsekker, rompetasker, vakuummadrasser, strekkspjelker for brudd mm vil du finne i stort sett alle skianlegg i Norge. 

 

Redningsarbeid i skianlegg. Ferno Norden

Produkter for redningsarbeid i skianlegg

Cookiescript_new