Omsorgstjenester, offentlig og privat

Vi i Ferno Norden har de siste 40 årene samarbeidet tett med våre kunder i Norden om spørsmål knyttet til sikkerhet, bevegelse, evakuering og medisinsk utstyr. Vårt utstyr brukes daglig i operasjoner med høye krav, for eksempel i kommunal helsetjenesten, ambulansetjeneste, øvrige nødetater, frivillig redningstjeneste og i Forsvaret. 

Omsorgstjenester kan være innenfor hjemmebasert omsorg, tilrettelagte boliger og syke- og aldershjem. Vi har valgt å samle informasjon på denne siden rundt emnet fordi de fortsatt har en viktig ting til felles, nemlig dette: Pasienter eller brukere som er avhengig av bistand i en nødsituasjon som for eksempel brann.

Hvilken løsning og hvilke produkter som passer for din institusjon eller virksomhet er selvfølgelig avhengig de lokale forholdene, men også av ulike forskrifter, samt av forebyggende arbeidsmiljø og planlegging som er gjort i din virksomhet. I tilfelle brann, kan det være en evakuerings stol, trappe stol eller evakuerings laken. 

I akutte situasjoner kan riktig førstehjelpsutstyr som for eksempel hjertestarter og bandasjemateriell være avgjørende for situasjonen. I forebyggende arbeid, kan blant annet et ozonskap og gjennomtenkte engangsprodukter, som gi en sikker og trygg omsorg for nettopp din bruker.

Ta kontakt med oss for råd om hvilket utstyr som kan være mest egnet basert på din virksomhet.

Ny katalog for omsorgstjenester Les mer her!

 

Vårdboenden

Evakueringsprodukter 

 

Hygiene

Å jobbe med bedre hygienerutiner er noe som de fleste bedrifter utvikler arbeidsmetoder rundt kontinuerlig. Forebygging av spredning av infeksjon i ulike former er et viktig fokus, spesielt når du arbeider med personer som er avhengige av hjelp og omsorg. 
I dette arbeidet kan ulike løsninger være viktig i jobben med forbedring. 
Utstyret som skal brukes bør være lett å rengjøre og i noen situasjoner er disponible produkter foretrukket for å sikre god hygiene. 
Rengjøring med ozon er en velprøvd metode, og vi er glade for å kunne presentere metoden i et brukervennlig, praktisk og trygt konsept! 
Ozon gir luktnøytralisering og desinfeksjon som dreper og uskadeliggjør virus, bakterier, mugg og kreftfremkallende stoffer.  Hygieneskapet a40Medi desinfiserer tekstiler og redskaper uten å måtte demontere dem. Mye utstyr og helsetilbehør er vanskelige å desinfisere, da de ikke tåler desinfeksjonsmidler, høye temperaturer eller vaskemaskin. 

Hygieneskapet a40Medi kan brukes til å desinfisere klær, sko, personlig utrustning, åndedrettsvern og løftelaken osv. 
Hygieneskapet a40Medi brukes blant annet av blant annet helsetjenester, politi, nødetater, omsorg, barnehager og idrettslag.

Kontakt os for personlig hjelp!

 

Førstehjelpsveske. Ferno Norden

Hygieneprodukter. 

 

Førstehjelp

Førstehjelpsutstyr må være lett tilgjengelig når uhellet er ute, og ofte vil det ikke være tilstrekkelig å ha det lagret kun på ett sted, men flere forskjellige steder i bedriften. Dessverre er det vanskelig å forutse hvor ulykken skjer, både i eller utenfor bygningen, noe som betyr at utstyret du har, lett må kunne tas med.
Ferno Norden har fleksible bagger og sekker som både kan monteres på veggen eller raskt tas med når det er nødvendig.
Hvis du vil, kan vi tilpasse utstyret og supplere med for eksempel hjertestartere (defibrillator / AED), tourniquet, blodstoppere, kompresser, etc.
Vi på Ferno Norden tilbyr ferdige og tilpassede kvalitetsprodukter for førstehjelp.
Nedenfor vil du se et utvalg av førstehjelpsprodukter. Hvis du vil se hele vårt utvalg, besøk nettstedet under medisinske bagger og akutt medisinsk utstyr.

Kontakt os for personlig hjelp!

 

Førstehjelpsveske. Ferno Norden

Førstehjelpsutstyr 

 

Pågående livstruende vold PLIVO

Dessverre har PLIVO eller «Pågående livstruende vold» blitt et konsept som stiller helt andre krav til samfunnet som helhet. Risikoanalyser viser økende vold og terrortrusler og at offentlige helse tjenester, både kommunehelsetjeneste, men også andre helsevirksomheter kommer til å oppleve en forventning av må være forberedt på traumer.

PLIVO håndteres av nødetatene. Men ofte vil det kunne gå noe tid før de er på plass. Derfor vil det å ha en akuttveske ferdigpakket for mer alvorlig blødning og skader kan være helt livsendrende å ha tilgang til, og kunne bruke i tiden frem til profesjonell hjelp kommer.
«Stop The Bleed» er et internasjonalt treningsprogram for å øke offentlig bevissthet om hvordan man kan stoppe akutt blødning. Denne typen utstyr og handlinger kan føles overveldende for mange, men vi ser at det allerede er like åpenbart i andre land som å utstyre sin virksomhet med en hjertestarter. Norge har allerede startet arbeidet på nasjonalt nivå for å bevege seg i samme retning.
Ferno Norden selger kvalitetsprodukter for evakuering og ferdigpakkede akuttvesker med utstyr for blødningskontroll i en PLIVO hendelse.

Kontakt oss for personlig hjelp

 

Førstehjelpsveske. Ferno Norden

Produkter for pågående livstruende vold PLIVO

 

Cookiescript_new