Omsorgstjenester, offentlig og privat

Vi i Ferno Norden har i over 40 år vært en profesjonell samarbeidspartner innen oppbevaring av akuttutstyr, evakuering av pasienter, også med bariatriske løsninger og ergonomiske løsninger til det beste for både pasient og personell innen kommunale og private helsetjenester.

Omsorgstjenester kan være innenfor hjemmebasert omsorg, tilrettelagte boliger og syke- og aldershjem. Vi har valgt å samle informasjon på denne siden rundt emnet fordi de fortsatt har en viktig ting til felles, nemlig dette: Pasienter eller brukere som er avhengig av bistand i en nødsituasjon som for eksempel brann.

Hvilken løsning og hvilke produkter som passer for din institusjon eller virksomhet er selvfølgelig avhengig de lokale forholdene, men også av ulike forskrifter, samt av forebyggende arbeidsmiljø og planlegging som er gjort i din virksomhet. I tilfelle brann, kan det være en evakuerings stol, trappe stol eller evakuerings laken. 

I akutte situasjoner kan riktig førstehjelpsutstyr som for eksempel hjertestarter og bandasjemateriell være avgjørende for situasjonen. I forebyggende arbeid, kan blant annet et ozonskap og gjennomtenkte engangsprodukter, som gi en sikker og trygg omsorg for nettopp din bruker.

Ta kontakt med oss for råd om hvilket utstyr som kan være mest egnet basert på din virksomhet.

Ny katalog for omsorgstjenester Les mer her!

Vårdboenden

 

Oppbevaring

Når man tenker «oppbevaring av medisinsk utstyr» så skal man huske på at det finnes forskjellige typer situasjoner der utstyret skal benyttes. Man må tenke på hva slags utstyr som er riktig å ha med, i hva slags miljø det skal brukes – i tillegg til at det må være oversiktlig for å kunne være til hjelp ved hendelser hvor man har knapt med tid. 
Diskresjon er et viktig prinsipp innenfor hjemmebasert tjeneste – og derfor har vi valgt ut produkter som er spesielt godt egnet, ved at det er designet både med tanke på farger og bæremetoder som ikke nødvendigvis avslører innhold. Her kan det også være et sikkerhetsaspekt, for det personellet som utfører jobben sin i miljøer hvor man må tenke på egensikkerhet.

 

Oppbevaringsprodukter

Evakuering


Å Evakueringsprodukter for pasienter med nedsatt funksjonsevne er svært viktige i situasjoner hvor det haster med å få en effektiv evakuering. Vi har satt ekstra fokus på løsninger som innebærer så få ansatte som mulig ved bruk – da vi vet at det ofte kan være mange arbeidsoppgaver på få ansatte.
Vi har selvfølgelig også løsninger for den bariatriske pasienten. 

Kontakt os for personlig hjelp!

 

Førstehjelpsveske. Ferno Norden

Evakueringsprodukter. 

 

Ergonomi

Løft og håndtering av pasienter vil over tid gi utfordringer for personellet. Vi i Ferno Norden jobber aktivt med å finne løsninger til det beste for den ansatte og pasienten.
Det å tenke forflytning i stedet for løft, vil gjøre hverdagen for de aller fleste både enklere og mere positiv i forhold til helseutfordringer. 

 

 

Ergonomiprodukter. 

 

Førstehjelp

Det er viktig å ha lett tilgjengelig førstehjelpsutstyr når behovet oppstår. Det at utstyret kan kunne trenges forskjellige plasser, gjør at det bør oppbevares rundt om der behovet kan dukke opp. Det er også viktig at utstyret enkelt kan fraktes dit det trengs. 
Ferno Norden Norway har fleksible løsninger, både sekker og vesker som kan monteres på vegg, eller lagres på en egnet plass – og raskt kan tas med dit den skadde pasienten er.
Dersom du ønsker det, så leverer vi utstyr tilpasset nettopp din virksomhet, enten det dreier seg om produkter til blødningskontroll eller en defibrillator/AED.
Nedenfor ser du et utvalg av førstehjelpsprodukter. Ta gjerne kontakt med oss om du ikke finner det du søker etter.

 

Førstehjelpsutstyr 

 

Pågående livstruende vold PLIVO

Dessverre har PLIVO eller «Pågående livstruende vold» blitt et konsept som stiller helt andre krav til samfunnet som helhet. Risikoanalyser viser økende vold og terrortrusler og at offentlige helse tjenester, både kommunehelsetjeneste, men også andre helsevirksomheter kommer til å oppleve en forventning av må være forberedt på traumer.

PLIVO håndteres av nødetatene. Men ofte vil det kunne gå noe tid før de er på plass. Derfor vil det å ha en akuttveske ferdigpakket for mer alvorlig blødning og skader kan være helt livsendrende å ha tilgang til, og kunne bruke i tiden frem til profesjonell hjelp kommer.
«Stop The Bleed» er et internasjonalt treningsprogram for å øke offentlig bevissthet om hvordan man kan stoppe akutt blødning. Denne typen utstyr og handlinger kan føles overveldende for mange, men vi ser at det allerede er like åpenbart i andre land som å utstyre sin virksomhet med en hjertestarter. Norge har allerede startet arbeidet på nasjonalt nivå for å bevege seg i samme retning.
Ferno Norden selger kvalitetsprodukter for evakuering og ferdigpakkede akuttvesker med utstyr for blødningskontroll i en PLIVO hendelse.

Kontakt oss for personlig hjelp

 

Førstehjelpsveske. Ferno Norden

Produkter for pågående livstruende vold PLIVO

 

Cookiescript_new