Førstehjelp, evakuering og Stop The Bleed for offentlige miljøer

Førstehjelp på din arbeidsplass er ofte helt avgjørende og redder liv, spesielt ved situasjoner som krever evakuering og evakueringsprodukter. Arbeidsmiljøloven gir arbeidsgiver hovedansvaret for at førstehjelpsutstyr og evakueringsutstyr, som bårer (redningsbårer og beredskapsbårer), bæreseil og bærestoler (også kalt evakueringsstol eller bårestol), finnes tilgjengelig og er tilpasset bedriftens virksomhet.

I det lokale arbeidsmiljøarbeidet og beredskapsplaner kan det være vanskelig å vurdere hvilket nivå og bredde man skal velge på førstehjelpsprodukter og utstyr for evakuering for sin kriseberedskap. Arbeider du innen skole, hotell eller for eksempel butikk har vi produktene du trenger.

Ferno Norden er i dag leverandør til politi, redningstjeneste og ambulansetjeneste med 40 års erfaring innen akuttvesker, medisinske vesker, evakueringsprodukter som bårer, redningsbåre, trappestoler og bærestoler og førstehjelpsvesker.

Når ulykken oppstår eller ved pågående livstruende vold (PLIVO) er det ikke alltid at de utarbeidede rutinene man har etablert i bedriften er tilstrekkelig. Ved strømbrudd/brann på hotell, skole eller offentlige bygg kan særskilte behov oppstå ved evakuering av for eksempel skadede eller funksjonsnedsatte personer. Å ha en evakueringsmadrass, redningsbåre, evakueringsstol (også kalt bærestol eller bårestol) eller å enkelt kunne ta med seg førstehjelpsutstyret til skadeplassen, er viktig.

Vi har utviklet fleksible førstehjelpsvesker som både kan monteres på vegg og raskt tas med når det kreves.

Kontakt oss for personlig hjelp!

 

 

 

Førstehjelpsvesker redder liv - Ferno Norden

Førstehjelp kan redde liv

Med utgangspunkt i gjeldende lover om vern mot ulykker samt arbeidsmiljøloven har vi hos Ferno Norden satt sammen ferdigpakkede førstehjelpsvesker som passer for bedrifter og virksomheter som hotell, skole, butikk, kjøpesenter, reiseliv og ellers i offentlig rom. Samtlige førstehjelpsvesker kan skreddersys og utstyres med for eksempel hjertestarter (defibrillator / AED), tourniquet, forbindinger, plaster m.m. Ferno Norden tilbyr ferdige og tilpassede kvalitetsprodukter for førstehjelp, evakuering og pågående livstruende vold.

 

 

Førstehjelpsvesker redder liv

Evakueringsutstyr for hotell og skole

Evakuering med redningsbåre, evakuering med bærestol eller evakueringsmadrass er i visse virksomheter og situasjoner nødvendig å inkludere i planer. Hvilken løsning og hvilke produkter som passer for nettopp din virksomhet reguleres selvfølgelig av lokale forutsetninger, men styres også av ulike forskrifter samt det forebyggende arbeidsmiljø- og krisehåndteringsarbeidet dere har gjort i bedriften. Behovet varierer fra bedrift til bedrift, men vi i Ferno Norden, som har jobbet med politi, redningstjenester og ambulansetjenester i mange år, har lang erfaring med hvordan utrykningstjenester velger bårer og annet utstyr for evakuering og førstehjelp/traume. Nedenfor viser vi et godt utvalg av evakueringsutstyr for hotell og skole, som trappestoler, bærestoler, evakueringsstoler og evakueringsmadrasser. 

 

Evakuering Redningsbåre PLIVO - Ferno Norden

Evakueringsutstyr

Pågående livstruende vold (PLIVO)

PLIVO, eller pågående livstruende vold, har dessverre blitt et begrep som stiller helt nye krav til samfunnet som helhet. Riksanalyser viser økende vold og terrortrussel og at offentlige virksomheter og miljø som skoler, hotell og butikker trenger bedre kriseberedskap for traume.
Ofte håndteres disse spørsmålene av en sikkerhetsstrateg eller sikkerhetsansvarlig.
Behovet øker derfor også for evakueringsutstyr som evakueringsmadrasser og evakueringsstoler, bårer, bærestoler og tilpasset førstehjelpsvesker med tourniqeter, blodstopper, avsnørende bandasje mm for pågående livstruende vold (PLIVO). Felles for produktene er at de er livreddende produkter.

Det finnes mange begrep innen dette, og de vanligste er: IFAK = Individual First Aid Kit. PLIVO = Pågående livstruende vold. MASCAL = Mass Casualty / masseskadesituasjon. Tourniquet = en sammenhengende bandasje som er ment å stoppe blødning. Stop The Bleed er et internasjonalt opplæringsprogram for å øke bevisstheten blant befolkningen om hvordan man stopper akutt blødning.

Ferno Norden har lenge solgt kvalitetsprodukter til bl.a. nødetater for evakuering og ferdigpakkede førstehjelpsvesker for Pågående livstruende vold (PLIVO).

PLIVO øvelse - DSB

Stop The Bleed produkter

Cookiescript_new