Industrivern for industri og bygg, redning, evakuering og førstehjelp

Industrivern er den beredskapen som kreves på en arbeidsplass innen redningsarbeidere fra de offentlige etater kommer til et ulykkessted. Industrivern er lovpålagt på de fleste store og mellomstore bedrifter i Norge. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at tilstrekkelig og riktig industrivernutstyr er tilgjengelig på arbeidsplassen, enten det er en fabrikk, en byggeplass, oljeplattform eller annet industrimiljø. I Norge involverer industrivern opp mot 14 000 innsatspersoner! I 2017 ble det rapportert over 900 tilfeller av industrivern i Norge.

Å ha et aktivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid og beredskapsplan er et lovkrav som betyr at du med jevne mellomrom må gjennomgå utstyret du måtte trenge i tilfelle en ulykke eller en krisesituasjon på arbeidsplassen. Ferno Norden har samarbeidet tett med våre kunder i 40 år om spørsmål knyttet til sikkerhet, transport, evakuering og medisinsk utstyr.
Utstyret vårt brukes daglig i operasjoner med høye krav, for eksempel i ambulanseomsorg, redningstjenester, politi og i væpnede styrker.
Ferno Norden har produkter som brukes av helse- og redningsmannskaper over hele verden og som godt dekker behovene til industri og bygg i Norge når vi snakker om redning, evakuering og førstehjelp.

Redning ved ulykke

I industrielle miljøer og virksomheter, samt bygg og anlegg, stilles høye krav til sikkerhet og funksjon. Ferno Norden har redningsbårer og førstehjelpsprodukter som brukes over hele verden av våre kunder innen byggebransjen, anlegg, fabrikkmiljøer, gruveindustrien, oljeboring, kjemisk industri og andre. Ferno Norden har de fleste løsninger for helsepersonell uavhengig av hva du velger å kalle dem: kurvbårer, basket stretcher, forflyttningsbåre, redningsbårer for vertikal og horisontal reding og for begrenset plass (confined spaces). Du kan også finne enkle, sammenleggbare bårer med tepper, spineboard, backboard og mer. Kjært barn har mange navn, men vi har valgt å kalle det redningsbårer ved ulykke i industrien. Å ha de rette redningsbårene i tilfelle uhell eller ulykker kan redde liv. Som et minimumskrav skal arbeidsgiveren ved lov gi og opprettholde passende redningsutstyr og ofte er kravene enda mer vidtgående. Ferno Norden har kompetanse og produkter og hjelper deg som leter etter førstehjelpsprodukter, redningsbårer i tilfelle ulykke i industri og byggebransjen.

 

Redningsbårer ved ulykke - Ferno Norden

Redningsbårer og tilbehør

Som nevnt har Ferno Norden sørget for redningsbårer til profesjonelle brukere i Norden i 40 år. Det er noen redningsbårer som har blitt litt av en standard på markedet. Det har skjedd en stor utvikling i området, som betyr at vi i dag kan tilby redningsbårer og evakueringsutstyr med bedre funksjoner, materialer, kvaliteter og til forskjellige formål.

Nedenfor finner du våre bestselgende produkter for industrien, om du vil se hele vårt sortiment så besøk "Redningsutstyr" under produktene.

Ikke nøl med å kontakte meg hvis noe er uklart eller hvis du vil ha råd.

Lukkede og trange rom / confined spaces

Innen industrien og i forskjellige byggemiljøer pågår det ofte arbeid i spesielt utsatte miljøer, som vi omtaler som trange rom eller "confined spaces".

Hva definerer trange rom?

"Med trange rom menes et rom (arbeidsmiljø) der det på grunn av utilstrekkelig ventilasjon kan dannes farlig atmosfære og der det er vanskleig å ta seg inn og ut."

Det er klare lover og forskrifter som stiller krav til arbeidsplassens utforming, ventilasjon, risikovurderinger og utstyr, etc. En del av dette arbeidet er å ha en plan for redning og evakuering i tilfelle akutt personskade eller sykdom. Her er det viktig å ha en utarbeidet plan og utstyr på plass som kan håndtere oppgaven. Valg av utstyr styres av forholdene i miljøet.

Er det mulig å lage vertikale eller horisontale løft?
Trenger du å sikre personens nakke og rygg?
Må evakueringen gjøres gjennom kummer?
 

Dette er vanlige spørsmål man må diskutere før man gjør produktvalg.

Nedenfor har vi listet opp de vanligste produktene til redning i lukkede / trange rom, kummer, diker o.l. Ta kontakt med oss for en diskusjon om hva som passer ditt arbeidsmiljø best.

Evakuering lukkede rom - Ferno Norden

Produkter for lukkede / trange rom

Førstehjelp og hjertestarter for industri og bygg

For mamge er førstehjelp knyttet til et førstehjelpsskap eller førstehjelpsskrin, men det er så mye mer enn det! Mange alvorlige situasjoner har bevist at den første insatsen av dem som befinner seg nærmest på ulykkesstedet kan være direkte livsavgjørende. Det gjeller alt fra hjerte-lungeredning til livstruende blødninger eller brannskader. Den viten gjør at man bør planlegge for å kunne gjøre en rask insats på ulykkesstedet.

Vi pakker gjennomtenkte førstehjelpsvesker for ulike virksomheter der tanken er å raskt kunne ta med seg utstyret til pasienten. En ulykke skjer sjelden rett ved medisinskapet!

Som tidligere nevnt bør man ha tilgang til smarte forflyttningshjelpemidler for om mulig forflytte den skadede for raskere profesjonell hjelp.

Under her har vi satt sammen et utvalg vanlig etterspurte produkter innen industi, bygg og industrivern som gjelder førstehjelp. For å se hele vårt sortiment se under Produkter og Hjerte lungeredning eller akuttenheter.

 

Hjertestarter - Ferno Norden

Førstehjelp og hjertestarter med tilbehør

Cookiescript_new