Industrivern for industri og bygg, redning, evakuering og førstehjelp

Industrivern er den beredskapen internt i en bedrift, som kreves på en arbeidsplass innen redningsarbeidere fra de offentlige etater kommer til et ulykkessted. Industrivern er lovpålagt på de fleste store og mellomstore bedrifter i Norge med bakgrunn i «Forskrift om industrivern».  Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at tilstrekkelig og riktig industrivernutstyr er tilgjengelig på arbeidsplassen, enten det er en fabrikk, et verksted, en byggeplass, oljeplattform eller annet industrielt miljø. I Norge involverer industrivern over 14 000 innsatspersoner og i 2021 ble det rapportert over 1290 tilfeller av innsats av industrivern i Norge. 

Å ha et aktivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid og beredskapsplan er et lovkrav som betyr at du med jevne mellomrom må gjennomgå utstyret du måtte trenge i tilfelle en ulykke eller en krisesituasjon på arbeidsplassen. Ferno Norden har samarbeidet tett med våre kunder i 40 år om spørsmål knyttet til sikkerhet, transport, evakuering og medisinsk utstyr. Forskriften er tydelig på at det er bedriftens risikovurdering av aktuelle hendelser som styrer dimensjonering/behov for utstyr.

Ferno Norden har produkter som er brukt og stadig brukes av innsats- og redningsmannskaper og som godt dekker alle aktuelle behov til industrivern på norske arbeidsplasser. Alt i fra båremateriell, førstehjelpsutstyr og løsninger innen evakuering.
Kontakt oss for personlig hjelp!

Redning ved ulykke

I industrielle miljøer og virksomheter, samt bygg og anlegg, stilles høye krav til sikkerhet og funksjon. Ferno Norden har redningsbårer og førstehjelpsprodukter som brukes over hele verden av våre kunder innen bygg- og anleggsbransjen, fabrikkmiljøer, gruveindustrien, olje- og energisektor, kjemisk industri, renovasjonsbransjen og andre.  Ferno Norden har de fleste løsninger for redningsinnsats uavhengig av hva du velger å kalle dem: kurvbårer, basket stretcher, forflytningsbåre, Vi har redningsbårer for vertikal og horisontal redning og for «trange rom» (confined spaces).

Du kan også finne enkle, sammenleggbare bårer med tepper, scoopbårer, backboard og mer. Kjært barn har mange navn, men vi har valgt å kalle det redningsbårer ved ulykke i industrien. Å ha den rette redningsbåren i tilfelle uhell eller ulykker kan redde liv. Husk at utstyret skal være dimensjonert etter potensielle behov for akkurat DIN bedrift. Ferno Norden har kompetanse og løsningene som hjelper deg som leter etter førstehjelpsprodukter, redningsbårer og evakueringsverktøy i forbindelse med nettopp DITT industrivern, uavhengig av bransje.

 

Redningsbårer ved ulykke. Trange rom. - Ferno Norden

Redningsbårer og tilbehør

Som nevnt har Ferno Norden sørget for redningsbårer til profesjonelle brukere i Norden i 40 år. Det er noen redningsbårer som har blitt litt av en standard på markedet.  Det har skjedd en stor utvikling i området, som betyr at vi i dag kan tilby redningsbårer og evakueringsutstyr med bedre funksjoner, materialer, kvaliteter og til forskjellige formål. Vi tilbyr også tilbehør som stropper, løfteseler og lagringsløsninger på utstyr som sikrer funksjonelt utstyr operativt og klart når ulykken er ute.

 

Nedenfor finner du våre bestselgende produkter for industrien. Om du vil se hele vårt sortiment så besøk denne siden.

 

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om redningsløsninger for DIN bedrift.

Lukkede og trange rom / confined spaces

Innen industrien og i forskjellige byggemiljøer hos blant annet anleggsbransjen, pågår det ofte arbeid i spesielt utsatte miljøer, som vi omtaler som «trange rom» eller "confined spaces".

- Hva definerer trange rom?

"Med trange rom menes et rom (arbeidsmiljø) der det på grunn av utilstrekkelig ventilasjon kan dannes farlig atmosfære og der det er vanskelig å ta seg inn og ut." Dette kan være en tank, et VA-anlegg/kum eller gruve.

Det er klare lover og forskrifter som stiller krav til arbeidsplassens utforming, ventilasjon, risikovurderinger og utstyr, etc. En del av dette arbeidet er å ha en plan for redning og evakuering i tilfelle akutt personskade eller sykdom. Her er det viktig å ha en utarbeidet plan og utstyr på plass som kan håndtere oppgaven. Valg av utstyr styres av forholdene i miljøet.

  • Er det mulig å gjøre vertikale eller horisontale løft?
  • Trenger du å sikre personens nakke og rygg?
  • Skal pasienten evakueres oppover eller nedover?
  • Hvordan får vi utstyret TIL pasienten for å hjelpe best og raskest mulig?

Dette er vanlige spørsmål man bør diskutere før man gjør produktvalg.

Nedenfor har vi listet opp de vanligste produktene til redning i lukkede / trange rom. Ta kontakt med oss for en diskusjon om hva som passer ditt arbeidsmiljø best.

 

Evakuering lukkede rom - Ferno Norden

Produkter for lukkede / trange rom

Førstehjelp og hjertestarter for industri og bygg

For mange er førstehjelp knyttet til et førstehjelpsskap eller førstehjelpsskrin, men det er så mye mer enn det! Mange alvorlige situasjoner har bevist at den første innsatsen av dem som befinner seg nærmest på ulykkesstedet kan være direkte livsavgjørende. Det gjelder alt fra hjerte-lungeredning til blødningskontroll av livstruende blødninger eller brannskader. Den viten gjør at man bør planlegge for å kunne gjøre en rask innsats på ulykkesstedet.

Vi pakker gjennomtenkte førstehjelpsvesker for ulike virksomheter der tanken er å raskt kunne ta med seg utstyret til pasienten. En ulykke skjer sjelden rett ved medisinskapet! Vi jobber med sekker og vesker man enkelt bærer eller frakter med seg, flere av de har gode løsninger for å bæres på rygg – og vi er trygge på at dette er gode løsninger som bidrar til rask og god hjelp til en kollega som er utsatt for ulykke, og trenger hjelp.

Som tidligere nevnt bør man ha tilgang til smarte forflytningshjelpemidler for om nødvendig forflytte den skadede for raskere profesjonell hjelp. Rundt om i landet kan både avstander og vær gjøre det hensiktsmessig å transportere den skadde mot for eksempel en inngangsport i påvente av profesjonelt personell som ambulanse, eller rett og slett komme se i le for regn og vindvær.

Under her har vi satt sammen et utvalg vanlig etterspurte produkter innen industri, bygg og industrivern som gjelder førstehjelp. For å se hele vårt sortiment, se løsninger på de forskjellige sidene under fanen «Produkter».
 

Førstehjelp og hjertestarter for industri og bygg I Ferno Norge

Førstehjelp og hjertestarter med tilbehør

Utstyr for et tryggere arbeidsmiljø i industri og bygg


Vi i Ferno Norden Norge sørger også for at du har det nødvendige lysutstyret tilgjengelig for ditt industrivern. Vi har alt fra oppladbare lommelykter og
hodelykter til mobile lyskastere. Dersom du jobber i ett miljø utsatt for eksplosjonsfare, har vi godkjente ATEX lykter.

Cookiescript_new