Redningstjenesten 

Ozoneringsskåp Hygio för räddningstjänst  I Fernonorden

Redningsklær og utstyr bærer ofte spor av sot, røyk og drivstoff som er vanskelige å fjerne. Lukten av sot og drivstoff forblir selv om klær og utstyr har blitt vasket. Ozon har en nøytraliserende effekt på PAHs (Polysykliske aromatiske hydrokarboner) som er svært kreftfremkallende og et stort problem for, spesielt, beredskapspersonell som er utsatt for dette i forbindelse med intervensjoner.

 

PAH er en ekstra kilde til eksponering i nødetatene og er en helserisiko for hele staben. Hygieneskap ozon a40Medi nøytraliserer PAH, bakterier, virus, sporer og mugg. Uten å slite på utstyr og klær. Med hygieneskap ozon a40Medi kan du spare hundretusener av kroner i året fordi du kan gjenbruke forurenset, men ellers nyttig utstyr som ellers ville ha blitt kassert.

 

  • Unzoning utstyr for raiding service     Les mer!
     
  • Kreftrisiko i nødetatene.                      Les mer!
     
  • Test av hygieneskap ozon a40Medi.    Les mer!
 

 

Cookiescript_new