Ferno Norden Gruppen ble etablert i 1979 og har vært i markedet for prehospitalt utstyr og ombygging av spesialkjøretøy i 40 år.
I 2019 ble Ferno Mobility AS skilt ut som eget selskap for å sikre fullt fokus på biltilpasning, bilinnredninger og bilombygning.

Vil du besøke nettstedet Ferno Mobility? Klikk her

Cookiescript_new