Bærekraft- og miljømål Ferno Norden

Ferno Norden - vårt bærekraft- og miljøarbeid

 

Ferno Norden Norway AS ønsker å være en pådriver og en rådgiver for det grønne skiftet innen de områdene hvor vi leverer produktløsninger. Vi ønsker å bidra til å nå FNs bærekraftmål, og gjøre det vi kan for å sammen nå de målene.
Ferno Norden Group har et overordnet og utvidet ansvar for arbeid med oppfølging av lovkrav om åpenhet mv. Les gjerne mer på gruppens side for bærekraft her!

- Vi har fokus på å jobbe frem løsninger som innebærer gjenbruk av materialer, gjennom leverandører og produsenter vi allerede jobber nært sammen med. Vi jobber også med at våre samarbeidspartnere skal ha samme fokus på klare mål for og om en bærekraftig produksjon. Ved å benytte oss av kvalitetsprodukter med lang levetid, som kan gjenbrukes eller gjenvinnes på en god måte, som for eksempel Ferno-produkter, reduserer vi avfallsmengden.

- Vi tar samfunnsansvar og er opptatt av å være en inkluderende arbeidsplass. Våre lokaler på Skoppum er energieffektive med jordvarme og varmepumper, og vi ønsker i fremtiden å utbedre løsninger med solcellepanel og solfangere for å effektivisere energiforbruket ytterligere. Vi skal bygge opp og stabilisere oss med en bærekraftig økonomi i Ferno Norden Norway as. Dette vil hjelpe oss i evnen til å prioritere bærekraftmålene vi har satt oss – samtidig som vi ser at det gir verdi i seg selv.

- Vi er en bedrift som driver egentransport i forbindelse med kundebesøk, produktpresentasjon og produktopplæring. Det er viktig for oss å tenke bærekraft i transportbehov, som ved bruk og bytte av firmabiler.

- Vi ser verdien av å ha god og riktig utdanning, og satser på å løfte de ansatte opp kunnskapsmessig, noe som også er viktig med tanke på viktigheten av god kompetanse i bruksområdene våre produkter benyttes.

- Vi i Ferno Norden Norway as er ISO9001 og ISO14001 sertifisert for å sikre arbeidet vårt med blant annet miljø og kvalitetssystemer.

Vårt bærekraftsarbeid

Vårt bærekraftsarbeid følger og er basert på FNs Agenda 2030, som består av 17 globale mål for bærekraftig utvikling som tar sikte på å utrydde fattigdom, stoppe klimaendringer og skape fredelige og trygge samfunn. Les mer her!

4. GOD UTDANNING

Vi skal legge til rette for at våre medarbeidere får utvikle egen kompetanse på det vi produserer og produktene vi leverer til våre kunder, samt legge til rette for at våre medarbeidere kan utvikle seg og øke sin generelle kompetanse.

8. ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST

Vi utfordrer og legger til rette for at våre medarbeidere får arbeidsoppgaver som passer og utfordrer deres kompetanse. Vi skal, som bedrift, fortsette å vokse og være bærekraftig økonomisk for å skape en trygg arbeidsplass for våre ansatte, og vi skal være en bærekraftig leverandør for våre kunder i mange år.

9. INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR

Vi skal legge til rette for at våre medarbeidere kan ta del i den daglige driften for å skape innovative produkter og tjenester som vi kan tilby våre kunder som leverandør. Vi ønsker å være en pådriver for en bærekraftig omstilling av næringslivet der vi med en effektiv bruk av ressurser og miljøvennlig teknologi og produksjon bidrar til å gjøre næringslivet mer bærekraftig. Med høy andel av egen produksjon og lagerbeholdning på Skoppum kan vi levere direkte fra oss til sluttkunde, og dermed redusere klimaavtrykket.

12. ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

Vi har fokus på at våre materialer kan gjenvinnes og gjenbrukes. Vi etterstreber å tilby produkter der størst mulig andel av materialer som er benyttet under produksjon kan gjenvinnes, og vi tilbyr våre kunder et program der de kan levere varen tilbake til oss for gjenvinning og/eller gjenbruk. Vi setter klare og tydelige mål for å redusere avfallsmengden før, under og etter produksjon, og vi etterstreber å være en pådriver for bærekraftige ordninger for offentlige anskaffelser.

17. SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE

Vi på Ferno Norden vet at vi ikke kan nå bærekraftmålene alene, men om vi – med våre ansatte, partnere, kunder og leverandører jobber sammen for å nå målene, så bidrar vi med det vi kan. Ved å sette klare og tydelige krav til våre partnere, kunder og leverandører samtidig som vi i det daglige setter søkelyset på hva vi kan gjøre for å bidra for å nå målene, så gjør vi det vi kan.


 

 

Sammen gjør vi en forskjell!

Cookiescript_new