SMARTBAG ®ventilasjonsbag

SMARTBAG® Er akkurat det den heter - en smart VentilasjonsBag(VB). Med en tradisjonell VB kan det innebære økt risiko for at store mengder luft presses ned og med den konsekvens av at overflødig luft havner i magesekken. Dermed øker risikoen for at mageinnholdet presses opp og aspireres ned i lungene (overdrevet minuttvolum). Dette er dessverre ikke et uvanlig problem ved hjertestanssituasjoner som igjen er en stress sitiuasjon der det fort både kan ventilerers for hardt og raskt. Følgene av aspirering kan gi akutte problemer (utilstrekkelig gassutveksling) og sekundær problem i form av pneunomi. SMARTBAG® er tilsynelatende en helt vanlig VB med et godt håndgrep. Finessen er at det på innsiden finnes en teknisk løsning som hjelper brukeren til å holde rett respirasjons-frekvens - enkelt sagt: Rett trykk gir Rett volum! SMARTBAG® reagerer direkte på brukerens teknikk og jo hardere man trykker desto hardere motstand genererer SMARTBAG®. Dette gir brukeren umiddelbar tilbakemelding om å trykke mykere og roligere, og på det viset kan en optimal ventilering foregå.

Produktinfo

  • 100% engangs
  • Leveres komplett og klar til bruk
  • Bidrar til riktig ventilering
  • Gir brukeren feedbak på direkten
  • Reduserer risikoen for at luft presses ned i magesekken