SPØRMÅL OM FAKTURA ?

Ved spørsmål om fakturaer vil dette bli besvart av vår økonomiavdeling.

Kundefakturaer:
Dersom du har spørsmål om fakturaer mottatt fra oss send en epost til invoice@fernonorden.com og vår økonomiavdeling vil ta hånd om saken.

Leverandørfakturaer:
Ved forsendelse av faktura på epost sendes dette til invoice@fernonorden.com